ZGTPE-2411JX ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาลีซาน ผิงซี ไทเป บรูราโน่แห่งไต้หวัน5 วัน 4 คืน

฿20,990.00

กำหนดการเดินทางเดือน : พ.ค.-ต.ค.67

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเถาหยวน

เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – รถไฟสายโบราณ

ร้านเอ็นไซม์ – วัดต้าซี – เมืองไทเป – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ซีเหมินติง

ร้านเครื่องสำอาง – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

โทรจอง จองไลน์

 

รหัสสินค้า: 54288 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: