Special Full Service มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู Full Service 4 วัน 3 คืน FEB-OCT24

฿18,999.00

กำหนดการเดินทางเดือน : ก.พ.-ต.ค.67

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป)

เมืองหนานโถว ● วัดเหวินหวู่ ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● ชิมชาอู่หลง ● เมืองไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วัดหลงซาน ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● เมืองเถาหยวน ● สนามบินเถาหยวน ● ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

โทรจอง จองไลน์

 

รหัสสินค้า: 54283 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: