SAPA HANOI FANSIPAN _AUG – SEP 2024

฿17,999.00

กำหนดการเดินทาง : ส.ค.-ก.ย.67

ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ • กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม • ซาปา • Moana Sapa • ตลาดซาปา

หมู่บ้านต่าฟาน • La Dao Sapa • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน

ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย

นิงห์บิงห์ • ล่องเรือจ่างอาง • ฮานอย • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

รหัสสินค้า: 17761 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: