ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง 4 วัน 3 คืน

฿19,990.00

กำหนดวันเดินทาง มี.ค.-ก.ค.67

สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars – A Symphony of Lights

วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง)

โทรจอง จองไลน์
รหัสสินค้า: 16264 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: