ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน) 4วัน3คืน

฿16,990.00

กำหนดการเดินทางเดือน : เม.ย.-ต.ค.67

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง

วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – ร้านเอ็นไซม์ – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง

ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ร้านเครื่องสำอางค์ – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

โทรจอง จองไลน์

 

รหัสสินค้า: 54263 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: