ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป ผิงซี 5 วัน 4 คืน

฿20,990.00

กำหนดการเดินทางเดือน : เม.ย.-มิ.ย.67

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเถาหยวน

ร้านเอ็นไซม์ – วัดต้าซี – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – โรงละครแห่งชาติไถจง – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ซีเหมินติง

ร้านเครื่องสำอางค์ – บูราโนแห่งไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี

สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

โทรจอง จองไลน์

 

รหัสสินค้า: 54286 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: