เลทส์โก โอซาก้า เกียวโต นารา 5D3N BY MM (MAY-OCT)

฿25,990.00

กำหนดการเดินทาง : เม.ย.-ก.ย.67

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินคันไซ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคิโยมิสึ ถนนสายกาน้ำชา – อิออน มอลล์

เมืองนารา – วัดโทไดจิ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

ปราสาทโอซาก้า – ตลาดปลาคุโรมง – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

โทรจอง จองไลน์
รหัสสินค้า: 11212 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: