มหัศจรรย์..TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน MAY-JUN24

฿14,999.00

กำหนดการเดินทางเดือน : พ.ค.-มิ.ย.67

สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต

เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน

สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

โทรจอง จองไลน์

 

รหัสสินค้า: 54262 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: