มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม 4วัน 3คืน CI

฿20,999.00

กำหนดการเดินทางเดือน : ก.พ.-ต.ค.67

สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

เมืองหนานโถว ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ชิมชาอู่หลง ● เมืองไถจง

ไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

วัดหลงซาน ● ศูนย์ GERMANIUM ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

โทรจอง จองไลน์

 

รหัสสินค้า: 54249 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: