มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน MAR-JUN24

฿22,999.00

กำหนดการเดินทางเดือน : มี.ค.-มิ.ย.67

สนามบินเชียงใหม่ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • โรงละครแห่งชาติไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

เมืองหนานโถว • นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน9ชนเผ่า • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • ร้านชา • เมืองไถจง

เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) • Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน • Gloria Outlet

สนามบินเถาหยวน • ท่าอากาศยานเชียงใหม่

โทรจอง จองไลน์

 

รหัสสินค้า: 54284 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: