มหัศจรรย์ JAPAN BEPPU FUKUOKA FREEDAY (MAY-SEP 24)

฿23,999.00

กำหนดการเดินทาง : พ.ค.-ก.ย.67

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เมืองฟุกุโอกะ • วัดนันโซอิน • เปปปุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • บ่อยูมิ จิโกกุ

ศาลเจ้าดาไซฟุ • โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต • DUTY FREE • ห้างมิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้มพาร์ค

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ

สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

โทรจอง จองไลน์
รหัสสินค้า: 11221 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: