มหัศจรรย์…FUKUOKA เบปปุ คุมาโมโต้ ทาคาชิโฮ 5D3N

฿28,999.00

กำหนดการเดินทาง : พ.ค.-ก.ย.67

ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • เมืองเบปปุ • บ่อยูมิ จิโกกุ

หุบเขาทาคาชิโฮ • ศาลเจ้าคามิชิกิมิ คุมาโนะอิมะสึ • เมืองคุมาโมโต้ • ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ

ปราสาทคุมาโมโต้ • โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท • DUTY FREE • ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

โทรจอง จองไลน์
รหัสสินค้า: 11222 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: