คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก โดยรถไฟความเร็วสูง สวนต้ากวนโหลวชมดอกไม้ตามฤดูกาล (ไม่เข้าร้าน)6D5N (MU)

฿27,900.00

กำหนดการเดินทาง : เม.ย.-มิ.ย.67

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – คุนหมิง (ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย) (MU9622 : 07:50 – 11:30) – เมืองต้าหลี่
เดินทางวันที่ 13 เม.ย.67 ไฟล์ท MU9636 13:20 – 16:55 พักเมืองฉู่สง

ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ –โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – แชงกรีล่า – เมืองโบราณแชงกรีล่า

วัดลามะซงจ้านหลิง – ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน) -สระมังกรดำ ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง

ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถอุทยาน) – สะพานแก้วลี่เจียง –เมืองเก่าซู่เหอ

ลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง-สวนน้ำตก-ตำหนักทอง-ถนนคนเดินอิสระช้อปปิ้ง-ประตูม้าทองไก่มรกต

วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู้-สวนต้ากวนโหลวชมดอกไม้ตามฤดูกาล-คุนหมิง – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU9621 : 20:45 – 22:15)
เดินทางวันที่ 16 พ.ค.67 ไฟล์ท MU741 13.25 – 14:55

 

โทรจอง จองไลน์

 

รหัสสินค้า: 12423 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: